logo 講糖

銀髮控糖目標大不同

講糖編輯部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註:共病之慢性病包括鬱血性心衰竭、高血壓、心肌梗塞、中風、第3期以上慢性腎病、關節炎、癌症、憂鬱症、肺氣腫、跌倒、尿失禁。

參考資料:

美國糖尿病學會